Covid-19: Pandeminin E-ticaret Sektörüne Etkileri

  • March 9, 2021
  • Ceviz Social Content Team
  • 2 min read

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını, sağlığımızı ve sosyal hayatımızı derinden etkilediği gibi en çok da ticari hayatımızda olumsuz etkiler bıraktı. Ticaretle uğraşan birçok insan işletmelerini kapatmak zorunda kalırken, birçok çalışan da maaşlarını alamadı. İnsanlar harcamalarını durdurdu ve salgın ekonomilerini tıkanma noktasına getirdi. Gelişmiş ülkelerin bile ekonomilerini alt üst eden Covid-19 salgını, özellikle Türkiye’de insanlarımızın bütün gelir kaynaklarının tükenmesine sebep oldu. Birçok üretici üretimlerine devam etse de hacimleri yarı yarı düştü ve gelir gider dengelerinde sıkıntılar yaşadı.

Peki dünyamıza kara bulutlar gibi çöken bu salgın dünya ticaretinin sonunu mu getirecek? Evet, belki geleneksel ticaret dediğimiz dedelerimizin ya da babalarımızın kurduğu ve yıllar içinde aynı yapıda üretip satan firmaları zorlayacak. Fakat, bu durum son 10 yılda hayatımızda iyice yer eden e-ticaret sektörünün ise şaha kalkmasını ve hızına hız katmasını sağlayacak. Pandemi döneminde birçok üreticinin en büyük gelir kaynağı e-ticaret firmalarına ürettikleri ürünler oldu. İnsanlar evlerinden alışveriş yapmaya devam etti. Bu dönem, dünya ticaretinde e-ticaret sektörünün en aktif olduğu ve rakamsal olarak da geleneksel ticaretin önüne geçtiği bir dönem oldu. Bütün e-ticaret firmaları satışlarını katlarken, reel mağazalar da e-ticarete adapte olarak bu trendin bir parçası haline geldi.

Peki durum böyle iken ve pandemi dünyamızı tehdit etmeye devam ederken, işletmelerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Gelecek, herkesin ürettiği ve dijital platformlarda var olduğu bir sürece evriliyor. İnsanların daha izole hayatlar tercih edeceğini, çevresini sınırlandıracağını ve alışveriş alışkanlıklarını değiştireceğini şimdiden ön görebiliyoruz. Durum böyle olunca, işletmelerin dijitalleşmesinin yanında, bireylerin de ürettiği ve dijitalleşliği yeni bir döneme hazır mıyız?